جناب آقای مهندس آصفی

شهردار محترم پیشین

سلام علیکم

احتراماً ،عملکرد 6 ماهه دفتر ، به شرح جدول ذیل جهت استحضار بحضور ارسال می گردد.

 

ردیف تایپ نامه های واحدها ملاقاتهای چهره به چهره تعداد کل ناوگان ثبت نام شده تاکنون تعداد پروانه فعالیتهای صادر شده تعداد پروانه فعالیتهای تمدیدی

تعداد نامه ها

تعداد جلسات

توضیحات  
مردمی

مقامات

اداری

 
رسیده فرستاده کلیه واحدها متفرقه  
1 829 689 165 235 129 7 1323 1080 7 3    

        

                   

                             مهرداد آبادیان                                                                                                                                                     اسدالله نیک بین

          

                         مسئول دفتر شهردار                                                                                                                                                 مسئول دبیرخانه

بازدید امروز89
بازدید دیروز178
بازدید هفته89
بازدید کل207781