نام و   نام خانوادگی: هومن بهادرزهی             تاریخ تولد:25 / 6 /64           مدرک و رشته تحصیلی :فوق دیپلم کشاورزی            تاریخ استخدام: 1387                سمت:   مسئول دفتر فنی

 

 

 

 

 

 

نام و   نام خانوادگی: سعید  چرخ انداز               تاریخ تولد:  1 / 9 / 67           مدرک و رشته تحصیلی :  لیسانس مهندسی عمران            تاریخ استخدام: 1393                 سمت:کارشناس عمران

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: عالم  برشان               تاریخ تولد: 20 / 9 / 71                مدرک و رشته تحصیلی : فوق دیپلم عمران           تاریخ استخدام:  1 /3 / 97            سمت: کاردان  دفتر فنی

 

 

 

نام و نام خانوتدگی: فضل الحق بیدخ           تاریخ تولد:   1 / 7 / 61               مدرک و رشته تحصیلی:  دیپلم ادبیات        تاریخ استخدام:  1 / 1 / 97           سمت: تاسیسات

بازدید امروز248
بازدید دیروز246
بازدید هفته659
بازدید کل230672