نام و نام خانوادگی:  نور محمد  افروخته        تاریخ تولد:   29 / 12 / 51        مدرک و رشته تحصیلی :  لیسانس زبان و ادبیات فارسی        تاریخ استخدام:    1382       سمت :مسئول  امور اداری

بازدید امروز249
بازدید دیروز246
بازدید هفته660
بازدید کل230673