شهرداری ها به عنوان یک نهاد مردمی  غیر دولتی وظیفه بسیار خطیری در زمینه آبادانی و زیباسازی شهرها و خدمات رسانی مناسب به شهروندان به عهده دارند، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در چند سال اخیر  که تحت تآثیر تحریم های ظالمانه استکبار جهانی قرار گرفته است منابع و میزان درآمد های شهرداریهای کشور بویژه در شهرهای کوچک بمیزان قابل توجهی  کاهش یافته است که در نتیجه آن،سرعت عمران شهرها و کیفیت و کمیت خدمات به شهروندان نیز دچار رکود  شده است. حمایتهای مضاعف دولت از شهرداریهای کوچک در شرایط فعلی از مهمترین خواسته شهرداریها می باشد.

شهر مرزی پیشین بعنوان پیشانی کشور جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرقی از مهمترین شهرهای استان سیستان وبلوچستان است که علیرغم تلاش های مدیران شهری در 17 سال گذشته با ساختار و ظاهر  یک شهر پویا و زیبا فاصله بسیار زیادی دارد.

خداوند منان را شاکرم که با اعتماد اعضای محترم شورای اسلامی شهر فرصت خدمتگذاری به مردم شریف استان در سنگری دیگر نصیب این حقیر شده است، امیدوارم با جلب مشارکت اقشار مختلف مردم نجیب و عزیز پیشین، حمایت و تعامل اعضای شورای شهر و پشتیبانی دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بتوانیم در زمینه بهبود محیط شهری و ارتقای نشاط اجتماعی شهر پیشین موفق باشیم.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             عبدالحکیم  آصفی- شهردار

                                                                                                                                     

بازدید امروز137
بازدید دیروز232
بازدید هفته1810
بازدید کل94531