نام و  نام خانوادگی : فضل الحق بیدخ        تاریخ تولد :    1/ 7 /61          مدرک و رشته تحصیلی :  دیپلم ادبیات           سمت : تاسیسات  شهرداری      

 

 

                      

 

 

 

  

 

 

گزارش عملکرد واحد درآمد 

 

 

گزارش عملکرد واحد نقلیه 

 

گزارش عملکرد واحد روابط عمومیزیر مجموعه ها

بازدید امروز26
بازدید دیروز123
بازدید هفته428
بازدید کل168620