اعضای شورای اسلامی شهر پیشین در دوره پنجم

 

 

 نام و نام خانوادگی                                  تاریخ تولد                            مدرک و رشته تحصیلی                                 سمت           سابقه در شورای اسلامی شهر پیشین

 

1- محمد عارف بون                               1 / 10 / 1360                      لیسانس ادبیات فارسی                         رئیس شورا                                    دوره پنجم

 

2- دلوش پربار                                      3/ 9 / 1352                      لیسانس مهندسی مکانیک خودرو          نائب رئیس شورا                              دوره اول و  پنجم

 

3- عبدالحمید بی باک                           1 / 1 / 1361                      فوق لیسانس ادبیات فارسی                   عضو شورا                                دوره چهارم و پنجم

 

4- لیاقت بیر                                        3 / 6 / 1349                       لیسانس علوم تربیتی                      عضو شورا                       دوره اول، دوم،سوم،چهارم و پنجم      

 

5- عبدالرحیم بر                                 10 / 8/ 1353                       لیسانس ادبیات فارسی                    عضو شورا                                   دوره دوم، سوم  و پنجم

 

بازدید امروز246
بازدید دیروز246
بازدید هفته657
بازدید کل230670