اعضای شورای اسلامی شهر پیشین در دوره پنجم

 

 

 نام و نام خانوادگی                                  تاریخ تولد                            مدرک و رشته تحصیلی                                 سمت                               سابقه در شورای اسلامی شهر پیشین

 

1- عبدالرحیم بر                                   10 / 8 / 1353                          لیسانس ادبیات فارسی                         رئیس شورا                                     دوره   دوم، سوم و پنجم

 

2- محمد عارف بون                         1 / 10 / 1360                                لیسانس ادبیات فارسی                        نائب رئیس شورا                           دوره  پنجم

 

3- عبدالحمید بی باک                      1 / 1 / 1361                                فوق لیسانس ادبیات فارسی               عضو شورا                                        دوره چهارم و پنجم

 

4- لیاقت بیر                                       3 / 6 / 1349                            لیسانس علوم تربیتی                              عضو شورا                                      دوره اول، دوم،سوم،چهارم و پنجم      

 

5- دلوش پربار                                 3 / 9 / 1352                       لیسانس مهندسی مکانیک خودرو            عضو شورا                                         دوره اول و پنجم

 

بازدید امروز114
بازدید دیروز449
بازدید هفته2460
بازدید کل129137